Valmistaa koneen osia alihankintana, joko tilaamalla aihiot itse tai asiakkaan...